Poradna

Reklamační řád

Reklamace zboží


Kupující je oprávněn reklamovat vadné zboží ve lhůtě stanovené zákonem či kupní smlouvou, když pro kupujícího – spotřebitele platí záruční lhůta vždy minimálně 24 měsíců.


Kupující – spotřebitel, který uplatnil reklamaci, má právo

  • jde-li o vadu odstranitelnou- na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, a není-li takový postup možný, právo na výměnu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • v dalších případech dle ustanovení občanského zákoníku.


V případě výměny výrobku v záruční době je záruční lhůta obnovena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
Kupující je povinen reklamovanou věc zaslat čistou a ve vhodném obalu. Výrobce neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravou či v důsledku nevhodného zabalení.

Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy zboží bylo poškozeno mechanickým poškozením, neodbornou instalací, nesprávným zacházením či obsluhou, nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN či živly.

Dodavatel je povinen oprávněnou reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů, není-li sjednáno jinak. Spotřebitel je oprávněn zboží reklamovat na adrese uvedené v dokumentaci přiložené k výrobku či přímo u výrobce.


Remoska s.r.o.
Markova 1768
Frenštát p.R.

Přihlaste se k našemu zpravodaji

A buďte jako první informováni o novinkách